Angelina’s Treasure

Angelina's Treasure cover

Ange­li­na­’s Treasure

ANGE­LI­NA­’­nın HAZİNESİ: KIBRIS, 1570 ve SONRASI.

Köşk­lü Çift­lik, İsk­end­er­iye, Giovan­ni DiLu­sig­na­no, Gir­ne Kapı­sı, Osman­lı hare­min­de yaşam, İps­il­anti yalı­sı, Mora isya­nı, Aziz Hila­ri­on Kale­si, Beş­par­mak dağ­la­rı, Kıb­rıs soru­nu… Bun­la­rın hep­si­nin geç­ti­ği zevk­le oku­ya­ca­gı­nız bir roman..

Sayın Özay Meh­met ile yeni kita­bı Angelina’s Tre­asu­re, Cyp­rus 1570+ üze­ri­ne bir söy­le­şi yap­tım. 2012 yılı­nın Mart ayın­da çıkan Uzun Ali roma­nı­nı hatır­la­ya­cak­sı­nız, ropör­ta­jı izle­ye­bi­lir­si­niz. Uzun Ali­’­nin deva­mı olan ve Uzun Ali’de anla­tı­lan döne­min önce­si­ni kap­sa­yan bu yeni roma­nı ile ilgi­li ken­di­si­nin görüş­le­ri­ni ve gelecek ile ilgi­li pro­je­le­ri­ni aldım.

 

Uluç Özgü­ven


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *