Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu’nun yemeği soğuk geceyi ısıttı

  Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı ve Ezgi Müzik Top­lu­lu­ğu 5 Şubat, Cumar­te­si akşa­mı Eva­n­’s Ban­qu­et Hal­l­’­da düzen­le­nen yemek­li gös­te­ri­de Toron­to ve civa­rın­da yaşa­yan Türk top­lu­mu­na eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı­lar. Gös­te­ri­ye Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lo­su Levent Bil­gen de aile­siy­le bir­lik­te katıl­dı. Salon­da Türk top­lu­mu­nun … Con­ti­nue reading

Irshad Khan at RUMIFEST recites Rumi’s poems

Irs­had Khan is a sur­ba­har and sitar pla­yer based in Cana­da. He is the second son of Ustad Imrat Khan. As one of the fore­most rep­re­sen­ta­ti­ves of the Imdadk­ha­ni Eta­wa Gha­ra­na, Irs­had Khan is inter­na­ti­onally recog­ni­zed as one a leading sitar … Con­ti­nue reading