NEDEN YAZIYORUM

keyboard_IMG_1036Bu ağ gün­lü­ğü­nü Kanada’da, Tür­ki­ye­’­de, genel­de yaşam ve çev­rem­de olan biten­le ilgi­li fikir­le­ri­mi, göz­lem­le­ri­mi pay­laş­mak için yazıyorum.

 

 

MononTrail_IMG_0527


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *