Ferit Kuyaş’ın Fotoğrafları Toronto’da

İsviçre’de yaşa­yan Türk fotoğ­raf sanat­çı­sı Ferit Kuyaş, Toronto’daki ilk kişi­sel ser­gi­si­ni 6 Şubat Cumar­te­si günü Bau-Xi Pho­to Gale­ri­de açtı. Kanada’ya ilk defa gel­di­ği­ni söy­le­yen Ferit Kuyaş’ın ilginç bir yaşam öykü­sü var. Filo­zof ve yazar olan dede­si, torun­la­rı­nın Alman kül­tü­rüy­le yetiş­me­le­ri­ni … Con­ti­nue reading