Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Meh­met ile yeni yayın­la­nan Uzun Ali isim­li kita­bı hak­kın­da konuş­tuk. UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hika­ye­si. 130 yılı aşkın bir süre­ci ve … Con­ti­nue reading