Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayini’ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toronto’da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces College’de anma töre­ni düzen­le­di­ler. … Con­ti­nue reading