Kendinle Barış

 “Ben çok uyum­lu bir insa­nım­dır, her duru­ma uyum sağ­la­rım, her­kes­le geçi­ni­rim bir tek ken­dim­le uyu­şa­ma­dım.…” Bunu söy­le­yen arka­da­şım, siga­ra­yı bıra­ka­ma­yı­şın­dan yakınıyordu,bırakmak isti­yor­du (!),ama o biz­den içer­de bir biz var ya, işte ona laf anla­ta­mı­yor­du ve büyük ihti­mal­le onun­la uyu­şa­mı­yor­du ki … Con­ti­nue reading